==กางเกงคลุมท้อง/กางเกงคนท้องขายาวทรงสุภาพผ้ายืดหยุ่นมีนำหนัก==