==กางเกงคลุมท้อง/กางเกงคนท้องทรงตรงขา8ส่วนผ้าลายทางยืดหยุ่น==