==กางเกงคลุมท้อง/กางเกงคลุมท้อง4ส่วนปลายขาพับแต่งลูกไม้ขาว==