==กางเกงคลุมท้อง/กางเกงยีนส์คลุมท้องขา4ส่วนปลายขาพับ==