==กางเกงคลุมท้อง/กางเกงเลคกิ้งคนท้องขา4ส่วนปลายขาแต่งลูกไม้==