==กางเกงคลุมท้อง/กางเกงเลคกิ้งคลุมท้องขา4ส่วนผ้าเงาลื่น==